Hopp til hovedinnhold


Stiftelsen Lenkens formidlingspris er satt opp med formål å sette fokus på verdien av god formidling og utvikling av gode demokratiske holdninger knyttet til historie og menneskeverd. 

Formålet med prisen er å bidra til å høyne kvaliteten av dette arbeidet nasjonalt.


Prisen er blitt delt hvert år siden 2017. 

Her kan du lese om vinnerne og juryens begrunnelse for tildelinger.

Du kan også nominere kandidater.

Juryen består av Solveig Moldrheim, undervisningsleder i Raftostiftelsen; Heidi Wittrup Djup, daglig leder ved Klinikk for krisepsykologi; Ragnhild Gulbrandsen, skuespiller ved Den Nationale Scene.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1