Gestapomuseets forening

Espeland fangeleirs venneforening

Aktiviteter du kan delta i

Bli frivillig

Hva er frivillighet?

Et fritt samfunn oppstår ikke av seg selv, vi er alle avhengige av fungerende fellesskap, felles verdier og institusjoner som ivaretar tillit, retssikkerhet, personvern, ytringsfrihet, frie medier, næringsliv og frivillighet. 

Uten et sterkt innslag av frivillighet vil vi ikke kunne sikre de demokratiske verdiene som vi bygger våre samfunn på. 

Stiftelsen Lenken er i dag av avhengig av de frivilliges bidrag. De to foreningene Espeland fangeleirs venneforening, og Gestapomuseets forening samler mer enn 200 medlemmer. Svært mange av disse er aktive og deltar i et bredt spekter av oppgaver som samlet utgjør flere årsverk totalt. 

De frivillige bestemmer selv hvilke oppgaver de vil engasjere seg i, og hvor mye tid de vil bruke på frivillig arbeid. De frivillige har svært variert kompetanse og yrkesbakgrunn og kommer fra alle aldersgrupper. De praktiske aktivitetene er samlende, men det er den sosiale dimensjonen ved fellesskapet som er det vitkigste.