Hvorfor er frivillighet positivt?


Vi er alle avhengige av felles verdier og institusjoner som ivaretar tillit, rettssikkerhet, personvern, ytringsfrihet, frie medier, næringsliv og frivillighet. Uten dette kan vi ikke sikre demokratiske verdiene som vi bygger samfunnet på. 

Stiftelsen Lenken er i dag av avhengig av de frivilliges bidrag. De to foreningene Espeland fangeleirs venneforening, og Gestapomuseets forening samler mer enn 200 medlemmer. Svært mange av disse er aktive og deltar i et bredt spekter av oppgaver som samlet utgjør flere årsverk totalt. Du bestemmer selv hvor mye tid du vil bruke som medlem, og på hva. 

Aktiviteter du kan delta i