Hopp til hovedinnhold

Privat/grupper/skoler

Adresse: Chr. Michelsensgt. 10, 5012 BERGEN

Telefon: (+47) 90 95 50 97

Kontortid 09.00-15.30

E-post: sveinarne@lenken.no

Privat/grupper/skoler

Adresse: Moldamyrane 81, 5267 ESPELAND

Telefon: (+47) 90 69 40 06

Kontortid 09.00-15:30

E-post: anita@lenken.no

Gestapohuset og Espeland fangeleir

Man.-fre.  09.00-15.30

Adresse: Moldamyrane 81, 5267 ESPELAND

Telefon: (+47) 90 12 16 76

E-post: post@lenken.no

Filosof, konservator NMF


Faglig ledelse, administrasjon og økonomi 

Telefon: (+47) 90 12 16 76

E-post: post@lenken.no

Statsviter, pedagog 


Undervisning

Telefon: (+47) 90 69 40 06 

E-post: anita@lenken.no

Etnolog, pedagog


Undervisning og administrasjon

Telefon: (+47) 90 95 50 97 

E-post: sveinarne@lenken.no

Historiker


Digitalisering og profilering

Telefon: (+47) 90 57 74 98 / 94 42 28 64

E-post: cathrine@lenken.no


E-post: kristoffer@lenken.noStrategi og kommunikasjon Telefon (+47) 90 14 52 66

E-post: trondpetter@lenken.no

Stiftelsen Lenken


Styrets kontaktperson

Telefon: (+47) 92 03 42 90

E-post: arild.horn@gmail.com

Stiftelsen Lenken Telefon: (+47) 93 01 79 00

E-post: ijo@kristar.no

StyrelederTelefon: (+47) 41 62 01 25

E-post: torjanropeid@gmail.com

Styreleder

Telefon: (+47) 45 87 23 99

E-post: olejohanhauge@gmail.com

Espeland fangeleir venneforening

E-post: 2011efv@gmail.com

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1