GESTAPOMUSEET


Besøk

Privat/grupper/skoler

Adresse: Chr. Michelsensgt. 10, 5012 BERGEN

Telefon: (+47) 90 95 50 97

E-post: sveinarne@lenken.no

ESPELAND FANGELEIR


Besøk

Privat/grupper/skoler

Adresse: Moldamyrane 81, 5267 ESPELAND

Telefon: (+47) 90 69 40 06

E-post: anita@lenken.no

Administrasjon

STIFTELSEN LENKEN

Gestapohuset og Espeland fangeleir 

Åpent alle ukedager 0900-1530

Adresse: Moldamyrane 81, 5267 ESPELAND

Telefon: (+47) 90 12 16 76

E-post: post@lenken.no

Daglig leder

Tor Dishington Johansen

Filosof


Faglig ledelse, administrasjon og økonomi 

Telefon: (+47) 90 12 16 76

E-post: tor@lenken.no

Undervisningsleder

Anita Hansen Lange

Statsviter, pedagog 


Undervisning

Telefon: (+47) 90 69 40 06 

E-post: anita@lenken.no

Avdelingskoordinator (Gestapomuseet)

Svein Arne Myhren

Etnolog, pedagog


Undervisning og administrasjon

Telefon: (+47) 90 95 50 97 

E-post: sveinarne@lenken.no

Konsulent

Cathrine Løvaas

Historiker


Digitalisering og profilering

Telefon: (+47) 90 57 74 98

E-post: cathrine@lenken.no

Museumsassistent (Gestapomuseet)

Kristoffer Soltveit


E-post: kristoffer@lenken.noStyreleder

Arild Horn

Stiftelsen Lenken


Styrets kontaktperson

Telefon: (+47) 92 03 42 90

E-post: arild.horn@gmail.com

Rådsleder

Ivar Johannessen

Stiftelsen Lenken Telefon: (+47) 93 01 79 00

E-post: ijo@kristar.no

Gestapomuseets forening

Tor Jan Ropeid

StyrelederTelefon: (+47) 41 62 01 25

E-post: torjanropeid@gmail.com

Espeland fangleir venneforening

Ole Johan Hauge

StyrelederTelefon: (+47) 45 87 23 99

E-post: olejohanhauge@gmail.com