UNDERVISNING

Undervisningen i Gestapomuseet og Espeland fangeleir tilbys som tilrettelagte opplegg for ungdoms- og videregående trinn. 

Undervisningsoppleggene inkluderer omvisning i Gestapomuseet og klasseromsundervisning med refleksjonsoppgaver tilpasset trinnenes undervisningsmål i læreplanverket. 

Undervisningsopplegg for lærere

(Informasjon kommer snart) 

Undervisningsopplegg for elever

(Informasjon kommer snart) 

Hva lærer du?

(Informasjon kommer snart)