UNDERVISNING

Undervisningen i Gestapomuseet og Espeland fangeleir tilbys som tilrettelagte opplegg for ungdoms- og videregående trinn. 

Undervisningsoppleggene inkluderer omvisning i Gestapomuseet og klasseromsundervisning med refleksjonsoppgaver tilpasset trinnenes undervisningsmål i læreplanverket.