Hopp til hovedinnhold

Alle enkeltpersoner, grupper og institusjoner kan nominere kandidater til Stiftelsen Lenkens formidlingspris. 

Formidlingsprisens formål er å sette fokus på verdien av god formidling, og utvikling av gode demokratiske holdninger knyttet til historie og menneskeverd, samt bidra til å høyne kvaliteten på formidling nasjonalt.

Prisen er rettet mot enkeltpersoner, organisasjoner, eller grupper i Norge som har gjort en ekstraordinær innsats i å formidle norsk krigshistorie eller internasjonale konflikter, samtidig som de har fremmet menneskeverdet, demokratiske verdier, toleranse og mellommenneskelig forståelse, eller i alminnelighet arbeidet for ideer og prinsipper som underbygger FNs charter om menneskerettigheter.


Prisutdeling gjennomføres ved den årlige freds- og veteranmarkeringen i Espeland fangeleir 8. mai. Prisen er et stipend eller kunstverk som vinneren får sammen med et diplom. 

Prisvinnerens navn offentliggjøres ved utdeling. Forslag skal sendes til prisens sekretariat med begrunnelse innen 1. mars. Den må foreligge skriftlig, og legges frem for juryen som vurderer alle begrunnede forslag. 

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1