(Foto/Photo)

Historisk utstilling

Isolasjonsbrakken "Lenken"

 (Foto/Photo)

Dagliglivet

Beboelsesbrakke

 (Foto/Photo)

Vandreutstillinger

"Fjøset"