Hopp til hovedinnhold

Alle som melder seg inn i Gestapomuseets forening får en bokgave. 

Boken er Jeg vil leve av Oscar Magnusson. Han var selv overlevende etter tysk fangenskap, og arbeidet etter krigen for å spre kunnskap om det som hadde hendt, og talte krigsveteranenes sak. 

Medlemskap i foreningen koster kr. 250,- pr år. Du kan hente boken på Gestapomuseet, eller få den tilsendt mot porto som betales ved innmelding. 

Oscar Magnussons historie er representert i Gestapomuseets utstillinger hvor du kan følge hans lange reise, fra leir til leir i Tyskland og hjem igjen. 

Bokanmelder F. Jor i Aftenposten: Mot denne boken blekner selv Dantes inferno. 

Museum24:Portal - 2024.05.16
Grunnstilsett-versjon: 1