(Foto/Photo)

Gestapomuseet

Gestapomuseet er bygget opp omkring fangecellene som utgjør hjertet i museet. Fanger fra krigsår og krigsoppgjør risset inn personlige budskap på celleveggene.  Cellene er åpne for besøkende med direkte tilgang til å lese inskripsjonene. 

 (Foto/Photo)

Utstillinger og åpningstider

Gestapomuseet er et nyskapende opplevelsessenter. Les mer om utstillingene under. 

 (Foto/Photo)

Besøk

Gestapomuseet

 (Foto/Photo)

Informasjon eller gjenstander?