(Foto/Photo)

Gestapomuseets utstillinger

Gestapomuseet fremstår ikke som et tradisjonelt museum slik vi er vant til å tenke på det. Det er et opplevelsessenter med høy digitaliseringsgrad bygget opp omkring de autentiske fangecellene som er bevart med inskripsjoner fra gulv til tak, risset inn av politiske fanger under krigsårene, og mistenkte landssvik- og krigsforbryterfanger etter krigen. 

Gestapomuseet er situert i byggets 4. etasje innenfor de samme arealene som det tyske politiet disponerte under 2. verdenskrig, og landssvikpolitiets bruk av de samme rom i etterkrigsoppgjøret. Utstillingene er bygget opp omkring det som hendte i rommene. Tematiske utstillinger formidler kunnskap om nazistisk ideologi, kvinner i krig, fangebehandling og motstandskampen under 2. verdenskrig med vekt på Bergen og Vestlandet, samt det oppgjøret som fulgte i krigens kjølvann.